Locotec
Design met een knipoog
Menu
onsuitgangspuntishetoneigenlijkgebruikmakenvanitemswaarbijeenmix wordtgemaaktvangebruiksvoorwerpendiedooreenonorthodoxemanier    vanbenadereneenbewerkingkrijgtwaardoorhetvoorwerpeengeheelan derkarakterkankrijgenentegelijkertijdfunctioneelmoetzijnhierbijmaken wijgebruikvaneencombinatievandiversetechnieken

onsstrevenisomervoortezorgendatdedooronsontworpencreatiesesthe tischverantwoordzijnenalshetevenkanooknogeenglimlachoproepenWiljecontactmetons?Datkannatuurlijkvia..............
locotec2d@gmail.com
ofanders 0641695441